2-5
Kaļķu iela 11a

Lopkautuve

Tumsa, īstas važas un maniaks-miesnieks ir kaut kur tuvu... Tā sākas kvests „Lopkautuve”, kurš tur visus dalībniekus spriedzē no paša sākuma un līdz beigām. Tikko Jūs noraujat maisu no galvas – Jūs iegrimstat īstā cilvēciskā trakumā un mirstīgās bīstamības atmosfērā.